Reflectie

Hoeveel luchtvervuiling veroorzaken we nu met de productie van het Servies? Waar komt onze grondstof vandaan? Hoe ver heeft dit materiaal moeten reizen? En wat is de uitstoot hier nu van?  Kortom wat is de fijnstof footprint van één kopje?
Reflectie

In eerste instantie leek de keuze logisch om onze porselein aan te kopen bij een Duitse porselein fabrikant. Het materiaal zou komen uit Duitse klei groeves, relatief dichtbij. Echter na dieper onderzoek bleek dat het porselein bestaat uit een mix van kaolien uit groeves vanuit de hele wereld. Voor de fabrikant zinvol omdat het zo een stabiel product aan kan bieden. Vanuit ons ontgoochelend omdat we het Servies wilde produceren met lokale grondstoffen.

Omdat geen enkele fabrikant precies op zijn verpakking heeft staan wat er precies in zit en waar het vandaan komt, hebben we gebruik gemaakt van alle gegevens die wel op internet beschikbaar zijn. Voor dit onderzoek hebben we gekeken naar wat aannemelijk is, de uitkomsten zijn dus gemiddeldes.

De kaolien komt uit groeves zover als Nieuw Zeeland en Thailand. Met enorme containerschepen wordt het via overslag stations en meng platformen naar Rotterdam verscheept. Deze containerschepen creëren flinke hoeveelheden luchtvervuiling.

In dit filmpje is te zien dat dit logistiek proces 0,48 gram fijnstof creëert per espresso kopje. En dat is best veel als je weet dat een Rotterdammer in 10 jaar één gram inademt.

Dank aan onze stagiair Liselot Cobelens voor haar bijdrage in dit ontwerpend onderzoek.