over

Over de initiatiefnemers

Iris de Kievith en Annemarie Piscaer hebben Lab Air geïnitieerd, een samenwerkingsverband gericht op het zichtbaar en ervaarbaar maken van de abstracte problemen die zich in de lucht afspelen – fijnstof, stikstof, CO2. Hun eerste project is Servies. In 2018 is het project gelanceerd op de Dutch Design Week in Eindhoven. Sindsdien groeit het netwerk van steden waarin het project is ontwikkeld als Smogware. Annemarie en Iris werken vanuit een overlappende interesse voor materiaal (her)gebruik en omdat zij de noodzaak zien van een gezondere leefomgeving. Iris met het belang van de mens en de omgeving, Annemarie vanuit het belang dat alles ingezet kan worden als materiaal, zelfs onzichtbare stofdeeltjes.

Iris de Kievith (op de foto links) heeft na haar studie Bouwkunde aan de TU Delft als zelfstandig architect (mee)gewerkt aan veel interessante herbestemmingen. In 2007 is ze haar architectuurstudio gestart dat zich vooral richt op transformatie opgaven. Haar uitgangspunt is; als je omgeving voor een deel maakt wie je bent – welke omgeving wil je dan maken?

Annemarie Piscaer  heeft na haar studie aan the Design Academy Eindhoven in 2014 Studio Dust opgericht. Een ontwerpstudio dat zich richt op onderzoek en ontwerp van materiaal, met de gedachte dat alles altijd van waarde is, zelfs het allerkleinste stof, ‘from dust to dust’. Naast haar ontwerppraktijk is ze docent bij onder andere Academie Sint Joost en Design Academy Eindhoven.

Partners

Bij een van de projecten van het Rotterdamse  Stadslab Luchtkwaliteit leerden Annemarie en Iris elkaar kennen. Onder andere via het netwerk van het stadslab zijn contacten gelegd met verschillende (kennis)partners. Zo wordt gaandeweg het draagvlak vergroot, en ontstaat kruisbestuiving tussen organisaties die nog niet eerder samenwerkten. Dit creëert nieuwe inzichten in de complexe materie van fijnstof en vergroot het bereik.

Er wordt samengewerkt met onder andere: Gemeente Rotterdam, DCMR, RIVM, Longfonds, stadslab Luchtkwaliteit, SundayMorning@ekwc, MilieudefensieDutch Cuisine , Hogeschool van Amsterdam AMFI, Amstel IJpark, Knowledge Mile, BRAK IJmuiden, Waag, Handmade in Brugge, Fiction Forum Berlin,

Servies is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het Bankgiro Loterij Fonds (voorheen Stichting Doen), Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Nederlandse Ambassade Beijing, Citylab010 en Stichting Bevordering van Volkskracht. 

In 2018 is het genomineerd voor de New Material Award, en als spin-off project van het Stadslab Luchtkwaliteit winnaar van de Job Dura Prijs.