Den Haag

DEN HAAG

Met stof uit Den Haag zijn voor drie verschillende gelegenheden Haagse koppen gemaakt. Het Servies is aangeboden als ‘communicatief instrument’ aan politici en beleidsmakers (…uiteraard!). Bij één van die gelegenheden zijn de ontvangers betrokken bij het verzamelen van het stof.

“ …meneer de voorzitter, uit welk kopje drinkt u uw koffie?”

Tweede Kamer

Het Longfonds hebben samen met longartsen in september 2019 aan de leden van de Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat, verantwoordelijk voor het Schone Lucht Akkoord, een petitie aangeboden waarin aangedrongen werd op meer ambitie; vooral het sneller invoeren van maatregelen om zo snel mogelijk te zorgen dat de lucht schoner wordt, en wij allemaal gezonder. Ter ondersteuning van deze petitie zijn aan alle leden van de Kamercommissie koppen aangeboden. Als motivatie en aanmoediging bij de dagelijkse koffie.

Daarnaast zijn publiekelijk twee ‘ambitiekoppen’ aangeboden aan de voorzitter van de commissie. Op de twee koppen is het verschil duidelijk gemaakt tussen de huidige luchtvervuiling, mogelijk met onze huidige norm voor concentratie fijn stof in de lucht, en de hoeveelheid die de WHO als maximum adviseert. Voor de situatie in Den Haag zou dat een verschil van 30% betekenen. De kleuren van de twee kopjes zijn dan ook duidelijk verschillend. In de Statenhal werd onder luid geratel van camera’s in de twee kopjes koffie geschonken en aangeboden. “De vraag is aan u meneer de voorzitter, uit welk kopje drinkt u uw koffie?”

RTL Nieuws maakte deze reportage.

Provincie Zuid-Holland

Tijdens het ‘duurzaam lunchcafé’ georganiseerd door de provincie Zuid-Holland werd de vraag gesteld ‘Durf jij van dit Servies te eten?” Confronterend, het onderwerp van het eigen beleid werd voelbaar. Des te meer omdat het geserveerde servies gemaakt werd met het stof dat door collega ambtenaren werd verzameld. Samen met Iris hebben zij het neergeslagen stof langs de Utrechtse Baan en van gevels van het Provinciehuis geoogst. De set staat in het Provinciehuis in een expositie. Onder een stolp… of durven ze ervan te eten?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De complete serie espresso kopjes van Haags stof staat tentoongesteld in één van de vitrines van het ministerie van EZ. Als inspiratie voor een groen herstel na de corona-crisis.