Hoe

Verbinding

Het is de bedoeling dat het Servies aan het denken zet, over ieders rol in het ingewikkelde thema van luchtkwaliteit. Het gaat daarbij over het vinden van de verbinding, in het gedeelde belang dat iedereen ademt. Om van daaruit te komen tot oplossingen. Verschillende ‘unieke werelden’ komen met elkaar in contact. Opzettelijk of toevallig, het is hoe dan ook de bedoeling van het project.

Allereerst is expertise nodig die bij de ontwikkeling van een servies in iedere nieuwe stad wordt ingewonnen en betrokken; die van de luchtkwaliteit en die van keramisten.

Daarnaast wordt samengewerkt met partijen die vanuit hun eigen invalshoek bezig zijn met de stad en leefbaarheid.

Meer toevallig zijn de ontmoetingen die plaatsvinden op straat tijdens het ‘oogsten’ van de grondstof voor het glazuur. Hiervoor worden drukke verkeersstraten uitgekozen waarlangs veel mensen wonen, in verschillende buurten en woonmilieus. Plekken waar veel mensen worden blootgesteld aan luchtvervuiling, en waar verbetering kan plaatsvinden – en hoog nodig is.

Een volgende stap is het verbinden van de verschillende initiatieven – de Servies Studio’s – van verschillende (wereld)steden onderling.

Doe je mee?

Jij als mede belanghebbende – jij ademt immers ook – kunt meedoen aan het project Servies. Dat kan op verschillende manieren, zoals het organiseren van een evenement of een workshop. Als een manier van “participative urban mining” kunnen mensen het stof gaan verzamelen op de meest vervuilde wegen. Dit stof kan worden gebruikt als glazuur. Na het bakken in een keramiek oven is het klaar om weer terug te geven aan de deelnemers. Spreekt een van de mogelijkheden je aan, of heb je een ander idee? Stuur een mail naar iris@ser-vies.nl of annemarie@ser-vies.nl