Brugge

BRUGGE

De Brugse luchtkwaliteit is op bepaalde plaatsen in de stad erg slecht. Vooral in de smalle historische straten van de binnenstad met veel verkeer, de zogenaamde ‘street canyons’.

Dat bleek uit Curieuzeneuzen Vlaanderen, het grootschalige burgeronderzoek naar de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Langs drukke wegen en binnensteden, leveren auto’s de grootste bijdrage aan roet en fijnstof in de lucht. Maar in heel Vlaanderen is houtverbranding de belangrijkste bron van fijnstof, in 2015 voor wel 30%.

Handmade in Brugge heeft het Rotterdamse project uitgenodigd om samen met de bewoners en de makers een Brugs Servies tot stand te laten komen. Zo wordt de problematiek van fijnstof aanschouwelijk gemaakt, wordt de discussie aangewakkerd en de zoektocht naar oplossingen op lokaal niveau aangemoedigd.

 

 ze zijn hier te proper

Emma, projectleider in Brugge deelde haar dilemma van haar gebrek aan grondstof – ondanks de zogenaamde ‘streetcanyons’, de pittoreske nauwe straatjes van Brugge waar al het fijnstof blijft hangen. Zodra het neerslaat wordt het weggepoetst door de bewoners en winkeliers. “Ze zijn hier te proper!”

De oplossing ligt dicht bij de bron. Het fijnstof wordt door schoorsteenvegers verzameld, om zo het verhaal te kunnen vertellen over de grootste bron in Vlaanderen: de houtkachels.

Het prototype van het Brugse Servies toont dan ook niet de hoeveelheid stof die een inwoner gedurende jaren inademt, maar de hoeveelheid stof die per uur kachelstook uitgestoten wordt. Dat is een andere dimensie: 3 gram per uur is de uitstoot van de meest zuinige kachel.

Meer over Servies in Brugge hier.

Partners

Servies Brugge is georganiseerd door De Republiek en mede mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van Bovenlokaal Cultuurprojecten

Er wordt samengewerkt met:

Partners Brugse editie Servies: Vlaamse Overheid
OP/TIL
Stad Brugge

Dienst Leefmilieu Brugge // Stadslabo Brugge Vives
HoWest
Mind- and Makerspace Brugge

Vorming Plus
Syntra West
West-Vlaamse Milieufederatie Vlaamse Milieumaatschappij Natuurpunt
BRAL
House of Time